duminică, 1 februarie 2015

Prezentarea localitatii

Suprafata: 14056 ha
Intravilan: 489,478 ha
Extravilan: 12641 ha
Populatie: 3084
Gospodarii: 1030
Nr. locuinte: 1000
Nr. gradinite: 4
Nr. scoli: 2
Numele localitatilor aflate in administratie:
Cioacîrlia de Jos, Ciocîrlia de Sus
Asezarea geografica:
La o distanţă de 26 km de reşedinţa de judeţul Constanţa
Traversată de DN3 Constanţa - Ostrov
Activitati specifice zonei:
Agricultură
Creşterea animalelor
Activitati economice principale:
Principala funcţie economică a comunei Ciocîrlia este agricultură bazată pe cultivarea terenurilor agricole
Zootehnia
Evenimente locale:
Zilele Ciocîrliei
Kureş (lupte tătăreşti)
Facilitati oferite investitorilor:
Teren spre vânzare sau concesiune
Proiecte de investitii:
Extindere iluminat public
Asfaltarea drumurilor
Canalizare
Modernizare staţie alimentare cu apă potabilă
Achiziţionarea unei maşini de intervenţie

Teren bază sportivă
Construire centru de asistenţă după programul şcolar, tip After-School